Eindexamen afleggen

Eindexamen afleggen
Je zal zelfstandig keuzes moeten gaan maken. Met het eindexamen zal je dan ook op verschillende manieren moeten kunnen afrijden. Standaard zal je in je examen 10 minuten zelfstandig moeten rijden. Die tien minuten kunnen op de volgende manieren worden ingevuld:

Rijden met navigatie
De examinator geeft je een straatnaam en huisnummer en aan jou de taak om deze in te voeren in de navigatie en daar zelfstandig naartoe te rijden.

Wisselende oriëntatiepunten
Per 1 maart kunnen de punten waar een examenkandidaat zelfstandig heen moet rijden, variëren. Zulke variabele oriëntatiepunten kunnen locaties zijn die de leerling kent, zoals een gemeentehuis of een club. Als een kandidaat onbekend is in het examengebied, kan de examinator hem vragen om naar een zichtbaar ijkpunt in Zwolle rijden, zoals een kerktoren of een flatgebouw. Op deze manier ontstaat een betrouwbaarder beeld van de zelfstandigheid en het verkeersinzicht.

Een clusteropdracht
Deze opdrachten bestaan uit 3 tot 5 opdrachten achter elkaar (b.v. verkeerslichten links, 1e rechts, rotonde links, 2e links, 1e rechts). Na deze opdrachten gereden te hebben zoek je een goede gelegenheid om tot stilstand te kunnen en mogen komen. Verder kan de clusteropdracht (een routeopdracht die de kandidaat krijgt alsof hij de weg heeft gevraagd) vanaf 1 maart gecombineerd worden met het rijden op de ANWB-borden.

Na deze 10 minuten gaat het examen over in het welbekende linksaf, rechtsaf verhaal. In de rit zal tevens gevaarherkenning door situatiebevraging aan bod komen.

Gevaarherkenning door situatiebevraging
Dit onderdeel wordt ook getoetst in je examen. Bijvoorbeeld: Je moet een kruispunt oversteken en nadat je de auto op een juiste manier tot stilstand hebt gebracht worden je een aantal vragen gesteld over veiligheid, doorstroming etc. Een kruispunt word aangegeven en wordt na het oversteken besproken nadat de auto weer op een juiste manier tot stilstand is gebracht.

Zelfreflectie
Aan het eind van je route kom je uiteindelijk weer terug bij het CBR. Hier word door examinator, instructeur en jijzelf gekeken naar een zelfreflectieformulier. Deze heb je zelf voor het examen ingevuld.
Dit zijn punten waar je jezelf voor het examen op moet beoordelen zoals: omgang met het voertuig, veiligheid, doorstroming, sociaal rijgedrag en milieu bewust rijden.